Jdi na obsah Jdi na menu

Sbor dobrovolných hasičů v Brčekolech byl založen v roce 1898.

 
Novodobá aktivní činnost sboru se pak datuje od roku 1999, kdy nastoupila silná generace okolo dnešních „pětatřicátníků“. Od tohoto roku se sbor pravidelně účastní hasičských soutěží a je také hybným motorem kulturního dění v Brčekolech.
 
Členové sboru vynaložili velké úsilí, aby si prostřednictvím brigád zajistili dostatečné prostředky pro pořízení stříkačky PS12 a posléze i PS18. Velký dík za pomoc při vybavení sboru patří Obecnímu úřadu v Rosicích a sponzorům. Díky Obecnímu úřadu a velkému počtu brigádnických hodin se v obci podařilo postavit kulturní areál, který slouží nejen pro společenské akce, ale i hasičské soutěže. 
 
V roce 1999 sbor disponoval hasičskou stříkačkou firmy Stratílek z Vysokého Mýta, rok výroby 1942.  Na pořízení druhé historické stříkačky došlo v roce 2003. Tentokrát od firmy R.A. Smekal ze Slatiňan, rok výroby 1937. Obě stříkačky prošly generální opravou, dostaly nový kabát a jsou plně funkční. K dispozici je sboru ještě Obecním úřadem Rosice zapůjčený vůz Tatra T805. Všechny jmenované stroje lze dnes vidět v rámci stálé expozice v areálu Rosické tržnice.
 
V roce 2009 se řady Sboru dobrovolných hasičů v Brčekolech rozrostly i o družstvo žen a sbor nyní čítá třicet jedna členů. Dobrou partu utužují i autobusové výlety. Z nejzajímavějších stojí za zmínku technická muzea v Sinsheimu a Speyeru v SRN.

První velkou společenskou akcí bylo spolupořádání leteckého dne na Dobrkově a seskok parašutistů v obci. Každoročně pak zajišťuje sbor pálení čarodějnic a minimálně dvě hasičské soutěže do roka. Jednou je soutěž v požárním útoku o pohár obce. Tato soutěž byla letos začleněna mezi ligové soutěže. Druhou je pak noční soutěž v požárním útoku poslední sobotu v srpnu. V rámci dobré spolupráce s okolními sbory bylo sportoviště v Brčekolech poskytnuto v roce 2009 i sousednímu sboru ze Synčan, které zde uspořádalo závod „osmiček“.

Závodní družstvo SDH se může pochlubit vítězstvím v okrskové soutěži v posledních čtyřech letech v řadě. Po postupech do okresního kola pak sérií vyrovnaných výsledků v půli startovního pole. Letos pak sbor v okresním kole zabojoval a docílil prozatím nejlepšího umístění v této soutěži, když se umístil na hezkém 5. místě ze 13 účastnících se družstev. V tomto roce jsme se také poprvé zapojili do otevřené Ligy okresu Chrudim v požárním sportu a po střídavých výsledcích obsadili, co by nováček, v této kvalitní soutěži 13. místo ze 17 startujících. Pro rok 2010 se sbor připravuje na pořádání dvoudenní soutěže okresního kola mladých hasičů a poznávacího zájezdu do Orlího hnízda a solného dlou v Berchtesgadenu.
 
V roce 2011 byl naším cílem opět postup do Okresního kola v PS v Otradově, kde jsme dosáhli našeho největšího úspěchu v této soutěži a to 5. místo. Poprvé se ho zúčastnilo i družstvo našich žen, které obsadily konečné 7. místo. Jako stálý účastník Otevřené ligy okresu Chrudim jsme se umístili na konečném 11. místě s celkovým počtem 90 bodů. V tomto roce jsme se zúčastnili celkem 27 soutěží, ze kterých jsme si přivezli 19 pohárů. Tato sezóna byla pro nás výsledkově nadprůměrná.
 
Rok 2012 začal náš sbor výletem do Prahy. Zde jsme navštívili letiště Ruzyň a Národní technické muzeum. Cestou zpět jsme se stavili na večeři v lesní restauraci Hájenka, známou z filmu Slavnosti sněženek.
V požárním sportu si obě naše družstva opět zajistili postup do Okresního kola v Otradově. Muži se zúčastnili všech ligových soutěží, kde získali 55 bodů a umístili se na konečném 14. místě. Ženské družstvo navštívilo 7 ligových soutěží, kde získalo 10 bodů a konečné 10. místo. Žádné z družstev nemělo v průběhu sezóny neplatný pokus. Celkem jsme se zúčastnili 22 soutěží a získali 17 pohárů.   
 
Dne 23.3.2013 uspořádal náš sbor poznávací zájezd do koncentračních táborů Osvětimi a Březince s návštěvou solných dolů Wieliczka. V dubnu náš sbor zakoupil dodávkový automobil RENAULT Master za účelem dopravy osob na soutěže a jiné akce.
V červnu sbor pořádal ligovou soutěž okresu Chrudim, které se zúčastnilo 39 družstev v kategorii mužů, žen a veteránů. Poslední prázdninový víkend jsme uspořádali noční soutěž, které se zúčastnilo 42 družstev. Byla to co do účasti nejúspěšnější soutěž v našem areálu. V roce 2013 se družstvo mužů zúčastnilo celkem 30 soutěží, družstvo žen 23 soutěží a veteráni 4 soutěží, kde získali celkem 19 pohárů.
Naše členská základna má 26 členů - 19 mužů a 7 žen.
V naší novodobé 15ti leté činnosti došlo poprvé také k výjezdu. Dne 9.10. došlo k požáru kůlny za hasičskou zbrojnicí. Rychlým jednáním jsme požár zvládli zneškodnit vlastními silami před příjezdem ostatních jednotek.
                             
Na začátku sezóny 2014 jsme museli řešit problém s naší soutěžní PS 18.
Sboru se podařilo sehnat dostatek finančních prostředků na opravu stříkačky, a tak mohl realizovat její opravu.
Družstvo mužů se zúčastnilo 30 soutěží, družstvo žen 29 soutěží a družstvo veteránů 2 soutěží. Sbor v této sezóně získal celkem 25 pohárů.
Historického úspěchu v lize dosáhlo družstvo žen, kde jim po skončení sezóny v celkovém hodnocení ligy patřilo 6. místo s 56 body. Do družstva žen přibyla jedna členka, tudíž má členská základna sboru 27 členů - 19 mužů a 8 žen. Na konci sezóny sbor zakoupil nový zahradní traktůrek na údržbu areálu.
 
V roce 2015 navýšil sbor stav své techniky o stříkačku PS 8.
V tomto roce byli odhlášeni 2 členové. K dnešnímu dni má náš sbor 25 členů z toho 17 mužů a 8 žen.
V průběhu roku jsme uspořádali ve svém areálu tradiční pálení čarodějnic, okrskovou soutěž, ligovou soutěž, noční soutěž a branný závod, který prověřil zdatnost a vědomosti mladých hasičů, kterých bylo zhruba 460.
Abychom zabezpečili chod sboru a zajistili jej finančními prostředky, bylo nutno naplánovat a sehnat pro členy SDH brigády. Podařilo se nám sehnat brigádu pro České dráhy. Jednalo se o kácení a úklid náletových dřevin podél trati v místech Dzbel a Dlouhá Třebová.
Jako další zdroj finančních prostředků nám pomohl celoroční sběr papíru.
Obě naše družstva zaznamenala o proti loňské sezóně zlepšení. Družstvo mužů se dokázalo blýsknout na několika soutěžích umístěním v první desítce, a tak jim v celkovém pořadí ligy patřilo konečné 11. místo s 55 body. Nejrychlejší čas v lize byl 25,74 s. U družstva žen lze sezónu hodnotit jako nadprůměrně úspěšnou. Za zmínku určitě stojí vítězství na ligové soutěži v Brčekolech, 2. místo z Chrudimi a Morašic, 3. místo ze Slatiňan. Děvčata si zlepšila osobní rekord na 25,37 s. Ovládla také doplňkové ligové soutěže tzv. rozstřely, a to v Brčekolech a Morašicích. Celkové umístění v lize - 4. místo s 78 body. Družstvo mužů se zúčastnilo celkem 28 soutěží, družstvo žen 27 a družstvo veteránů 5 soutěží. Sbor v této sezóně získal 30 pohárů.
 
Na začátku roku 2016 náš sbor uspořádal pro své členy i příznivce poznávací zájezd do Ostravy. Zde jsme navštívili hornické muzeum Landek Park a Vysoké pece v průmyslovém areálu Dolní Vítkovice.
Náš sbor úspěšně navázal na celoroční sběr papíru. Největším přísunem peněz byly brigády v lese, kde se náš sbor zabýval úklidem pasek. Další brigádou bylo vyklízení prostor a následné zednické práce v areálu firmy Forliving.
V tomto roce jsme v našem areálu uspořádali tradiční pálení čarodějnic, ligovou soutěž a noční soutěž.
Náš sbor má k dnešnímu dni 27 členů z toho 18 mužů a 9 žen.
Výkony mužů v letošní sezóně zaznamenali zlepšení, a tak jim v celkovém pořadí ligy patřilo konečné 10. místo s 51 body. Nejrychlejší čas v lize byl 25,29 s. Děvčata si pohoršila a v konečném součtu ligy se umístila na 9. místě s 48 body. Družstvo mužů se zúčastnilo celkem 22 soutěží, družstvo žen 17 a družstvo veteránů 5 soutěží. Za celou sezónu nezaznamenalo žádné z našich družstev neplatný pokus a neobsadilo poslední místo. Celkem jsme si přivezli 17 pohárů.